Trasiga Familjen

Amanda Fritzén

Skådespelare, Dragspelare, Fröken Ur, Konstnär

Erik Glaad

Skådespelare, Konstnär, Rorsman, Webbmästare

Petra-Eleonora Näslund

Skådespelare, Producent, Konstnär, Unda Marina

Karin Åslund

Nautiker, Konstnär, Målare

Mattias Broberg

Hovmästare, Grafisk formgivare, Skådespelare, Konstnär

Viktor Brobacke

Skådespelare, Musiker, Konstnär

KONTAKT

Petra-Eleonora Näslund
Producent & turnéläggning
petra@cafezlek.se
073-083 57 88

Viktor Brobacke
Frågor & svar
viktorbrobacke@gmail.com
073-515 85 87

 

 
 

Med stöd av Konstnärsnämnden, Stockholm Läns Landsting, Stockholm Stad, Kulturens Bildningsverksamhet samt Statens Kulturråd.
Caféz, lek för ändring är en del av Arbetskooperativet Kapsylen

Foton: Jeanette Andersson & Per Kristiansen
Formgivare av logotyper, skröfs och figurer: MANI